طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره
  • 746
  • 1400/6/21

طراحی و مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات

 

  • طراحی نصب و برنامه ریزی انواع مراکز تلفن و دیجیتال و IP (PRI , VOIP , SIP TRUNK)
  • طراحی و راه اندازی شبکه های کامپیوتری مبتنی بر Windows Server
  • ارائه راه کار های مجازی سازی مبتنی بر VMware و Hyper-V
  • ارزیابی و امن سازی شبکه های رایانه ای با استفاده UTM و راه کارهای امنیتی نرم افزاری (راه اندازی IPSec  ، اصلاح پیکربندی تجهیزات اکتیو شبکه و ... )