تولیدی
  • 1056
  • 1400/6/21

تولید

یکی از زمینه های فعالیت شرکت فاوا صنعت آرایا تولید تجهیزات پسیو شبکه می باشد. محصولات تولید شده در این شرکت عبارت اند از :

  • پچ پنل شبکه
  • انواع پچ پنل فیبر نوری SC Duplex، LC Duplex، FC
  • نگهدارنده کابل  6/5/4 قلابه و همچنین نگهدارنده کابل
  • انواع بلنک پنل 3،2،1و 4یونیت
  • انواع پاورماژول در پورت و جریانهای مختلف

 

سایر خدمات